Bankada Unutulan Para Geri Alınabilir Mi?

Bankada unutulan para koşullu olarak geri alınabilmektedir. Zaman aşımı konusuna bakılarak süreç ilerler. Mevduatın zamanaşımına uğramasında banka yükümlülükleri de bulunmaktadır.

Ekim 8, 2022 - 13:23
 12
Bankada Unutulan Para Geri Alınabilir Mi?
Bankada Unutulan Para Geri Alınabilir Mi?

Bankada Unutulan Para Geri Alınabilir Mi? 

Bankada unutulan para koşullu olarak geri alınabilmektedir. Zaman aşımı konusuna bakılarak süreç ilerler. Mevduatın zamanaşımına uğramasında banka yükümlülükleri de bulunmaktadır. Bir senede en az aman aşımına uğraması gereken miktar genellikle 250 TL olarak belirlenmiştir.

Mevduat Zamanaşımı Süreci İçerisinde Bankanın Yükümlülükleri 

Bankalarda unutulan paranın alt limitlere uymaması halinde işlem yapılamamaktadır.

Sorumluluk ve yükümlülüklerden öne çıkanlar sıralanırsa:

  • Bankalar alacakların hak sahiplerini uyarmakla yükümlüdür.
  • Başvuruda bulunmamaları durumunda fona devir hakkında bilgi verilmelidir.
  • Takvim yılı Ocak ayı sonuna kadar iadeli taahhütlü mektup gönderilir.

Bankalar liste yayımlar ve bu zaman aşımı listesi 4 ay boyunca ilan edilmektedir. İlan edilen kanallar Kuruluş Birlikleri bazı resmi web siteleri ve fon siteleridir. Kendi web sitelerinde de bu liste yer almaktadır.

Zaman Aşımı Nedeniyle İlan Edilen Mevduatlar Ne Zamana Kadar Alınabilir?

Bankada emaneti olan, alacakları olanla ilan edilen süre ardından bunu takip eden sınırlı bir süre içinde almalıdır. Genellikle Haziran ayının yarısına kadar işlemlerin tamamlanmış olması gerekmektedir. 

Zaman aşımı nedeniyle alacakların başvurularında ilan tarihi ardından belirtilen süre önem kazanmaktadır. Mirasçılar da hak sahibi olması durumunda işlem yaptırarak alacaklarını talep edebilmektedir. Yasal olarak bankadaki varlıktan almaya hak kazanan herkes başvuru yapabilir.

İşlem Görmeyen Hesaplarda Nereye Başvurulur?

Bankalara başvurularını belirtilen sürede yapmayan müşteriler için devredilen kurum üzerinden süreç devam edecektir. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu devri ardından buraya başvuru olması gerekmektedir. Talep eden kişilere Tmsf zaman aşımı iade işlemleri yapılmaktadır. İade süreçlerindeki prosedürler hakkında ayrıca bir değerlendirme yapmanız önerilir.

Mülkiyet Hakkı Güvence Altına Alınıyor

TMSF iade talebinde bulunan kişiler için zaman aşımına rağmen mülkiyet hakkı güvencesi veriliyor. TMSF’ye, kurum içinde Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne devredilmiş olan mülk için kanunlar hakkın sürmesini sağlıyor. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanunu ve Kanunlarda Değişiklikler Yapılmasına Yönelik Kanun devir ardından işlemleri sürdürebiliyor.

Kiralık Kasalar Geri Alınabilir mi?

Kanun kapsamında kiralık kasa ve her türlü mevduat geri alınabilmektedir. Zaman aşımı başlangıcındaki uygulamalarla en son talepler, yazılı iade talepleri tutarlılık içermelidir. Yani iade edilen talep önce öğrenilmeli ve iade işlemleri bu şekilde başlatılmalıdır.

Yatırım Hesaplarında İade Durumu

Bankada zaman aşımına uğrayan yatırım hesaplarında uzun seneler işlem olmamasına bağlı iade talep edilebilir. Yatırımda Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne devredilen hesap olacaktır. Birim farkları dikkate alınarak yatırım iadeleri oluşturulmalıdır. Kurumsal yönlendirme de dikkate alınarak işlemler sürmelidir. Vadesi dolan yatırımlarda uzun vadeli yatırım felsefesinde hak sahipleri haklarını talep edebilmektedir.

18 Yaş Altı Hesaplarda Zaman Aşımı

18 yaş altı hesaplarda ergin olmayanlar için hesap açıldığında işlem tarihi ergin olduğu dönemde başlamaktadır. O döneme kadar bir iade talebinde bulunulamamaktadır. Fakat güncellenen yasal durumların da takibi önerilir. Bankada unutulan para ve yatırım hesaplarında aynı işlem süreci geçerlidir.